We are a Christian company of computer experts with the desire to provide ways for people to find & use Christian related companies.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

God Se Eenvoudige Saligheidsplan

My Vriend,ek vra u die belangrikstevraag van die lewe. U vreugde of u verdriet, vir alle EWIGHEID hang daarvan af. Die vraag is: IS U GEyellow? Die vraag is nie of u ’n lid van een of ander Kerk is nie, maar: IS U GEyellow? Dit is nie ’n kwessie van hoe goed u is nie, Maar: IS U GEyellow? Niemand kan die seën van God geniet, of Hemel toe gaan, sonder om geyellow te wees nie – Jesus het vir Nikodemus gesę in Johannes 3:7;,,Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesę het, JULLE MOET WEER GEBORE WORD NIE.”God gee aan ons in Sy Heilige Woord die ENIGSTE plan vir saligheid. Die plan is eenvoudig, u kan VANDAG geyellow word.

Eerstens my vriend, moet u besef DAT U ’n SONDAAR IS. Romeine3:10;,,Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.”

,,Want daar is geen onderskeid nie; Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God”Romeine 3:22, 23.

Daar is GEEN KANS om geyellow te word nie, tensy u besef dat u ’n SONDAAR is. Omdat u ’n sondaar is, is u veroordeel om te sterwe.

,,Want die loon van die sonde is die dood”Romeine 6:23.

,,En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort”Jakobus 1:15.

Dit beteken van God geskei te wees, in die HEL VIR EWIG. Hoe vreeslik! Ja my vriend, maar dit is waar, want God het u so liefgehad, DAT HY SY ENIGGEBORE SEUN GEGEE HET, Jesus Christus, AS U PLAASVERVANGER; wat ons sondes gedra het en wat in U plek gesterwe het.

,,Want Hy het HOM [Jesus] wat geen sonde geken het nie, SONDE gemaak vir ONS, sodat ONS KAN WORD

GEREGTIGHEID van God in HOM”2 Korinthiërs 5:21.

,,Wat self ONS SONDES in SY liggaam op die kruishout gedra het, sodat ONS die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde JULLE GENEES IS”1 Petrus 2:24.

Jesus moes sterwe. SY BLOED moes gestort word.

,,Want die SIEL van die vleis IS IN DIE BLOED”Levitikus 17:11.

,,Sonder BLOEDVERGIETING vind daar geen vergifnis plaas nie”Heb. 9:22.

Ons kan nie verstaan hoe ons sondes op Jesus gelę is nie, maar God sę in SY WOORD dat dit wel so is. U SONDE, my vriend, het JESUS GEDRA en HY HET IN U PLEK GESTERWE. God kan nie lieg nie.

Die Filippeinse tronkbewaarder het vir Paulus en Silas gevra:,,Wat moet EK DOEN om GEyellow te word?” ,,Toe sę hulle: ‚Glo in die Here Jesus Christus, en jy SAL GEyellow WORD, jy en jou huis’”Handelinge 16:31.

U moet eenvoudig net glo in Hom as die EEN wat vir U SONDE GESTERWE het, in U PLEK begrawe is en weer opgestaan het, vir U REGVERDIGMAKING. Roep Hom nou aan.,,Want ELKEEN wat die naam van die Here aanroep, SAL GEyellow WORD”Romeine 10:13.

Die eerste gebed wat ’n sondaar moet bid, word gegee in LUKAS 18:13;„O GOD, WEES MY SONDAAR GENADIG!”U is ’n sondaar, en sekerlik is u baie jammer daaroor. Reg, en NOU, waar u ookal mag wees, hef u hart op na God in gebed. Dit is nie nodig om lank of hardop te bid nie, want God is baie begerig om u te yellow. Sę net:,,O God, ek is ’n sondaar, ek is baie jammer, ek het berou, wees my GENADIG en yellow MY, om Jesus ontwil.”Neem Sy woord aan.

,,Want ELKEEN [dit sluit u in] wat die naam van die Here aanroep, SAL GEyellow WORD. [Nie sal miskien, of kan nie, SAL GEyellow WORD]”Romeine 10 :13. Neem God se Woord aan. As u dit gedoen het, wat Hy u hier gevra het, EIS dan die SALIGHEID IN DlE GELOOF volgens SY WOORD. GLO EN U SAL GEyellow WORD. Geen kerk, geen geld, nie goeie werke nie, NIEMAND ANDERS AS JESUS ALEEN, KAN U yellow NIE.

Die eenvoudige plan vir saligheid is: U IS ’n SONDAAR; omdat u ’n sondaar is MOET U STERWE, so nie, glo in Christus wat U PLAASVERVANGER IS en in u plek gesterwe het, wat begrawe is en weer opgestaan het.

Roep God net aan, met die BESEF dat u ’n sondaar is, en vra Hom om u genadig te wees en u te yellow om JESUS ONTWIL.Neem SY WOORD AAN en EIS DIE SALIGHIEID IN DIE GELOOF.

U sę miskien:,,Dit is sekerlik nie al wat ek moet doen om geyellow en word nie?”Ja dit is, volstrek alles. Dank God, baie siele is vir Christus gewen deur hierdie eenvoudige plan. Dit is SKRIFTUURLIK. Dit is GOD SE PLAN. My vriend, GLO EN DOEN DIT VANDAG Nou is die tyd – vandag, is die dag.,,Kyk NOU is die tyd

van die welbehae, kyk NOU is die dag van verlossing”2 Korinthiërs 6:2.

,,Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie”Spreuke 27:1.As hierdie traktaat nie vir u duidelik is nie, LEES DIT OOR EN OOR TOTDAT u dit verstaan.Moenie dit opsy sit nie, want u SIEL is meer werd as die hele węreld.,,Want wat sal dit ’n mens baat as hy die hele węreld win, en aan SY SIEL SKADE LY, of Wat sal ’n mens gee as losprys vir sy Siel?”Markus 8: 36, 37.

MAAK SEKER DAT U GEyellow IS, U HET yellowDING NODIG BO ENIGIETS ANDERS.AS U U SIEL VERLOOR, VERLOOR U DIE HEMEL EN ALLES DAARBY.GOD HELP U OM VANDAG GEyellow TE WORD. Hy sal u yellow en OOK BEWAAR.

,,Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike nie; maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra”I Konn. 10:13.

Moenie op u gevoelens staatmaak nie. Hulle verander. Steun op God se beloftes. Hulle verander nooit nie. NADAT U GEyellow IS, IS DAAR DRIE DINGE WAT U MOET BEOEFEN VIR U GEESTELIKE LEWE: BID – praat met God. LEES U BYBEL – God praat met u. GETUIG – u praat nou vir God.

,,Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor My Vader wat in die Hemele is”Mattheus 10:32.

 

WMCU Radio
WMCU
Who is Jesus
Dave Corell
David Corell
Steve James
James Sheppard
Joe Weeks
Joseph Weeks
Shepard's Guide
Shepards Guide
Shepherds Guide
Shepherd's Guide
Miami Christian
MiamiChristian
miamichristian
Miami Christians
Schools miami
 
Christian yellow pages
Christian help Miami
Christians in action Miami
Miami yellow pages
Promise keepers
Promise Keepers Miami
Churches in Miami
Miami Churches
Christian Concerts
Christmas Shows Miami
Miami Christian Events
Miami Christians Events
Christians event Miami
Christian Connection
Online Bible
Christian Schools Miami
Christian school miami
Christian Job market miami
Christian employment miami
Christian Employer miami
christian summer camp miami
christian businesses miami
Christian Concerts in Miami
Christian Concerts Miami
Miami Christian Concerts
Find a church in Miami
Christian events in Miami
Miami Christian connection
Christian Business Directory
Miami Christian Business Directory
Christian Business Directory Miami
Christian Radio Miami
Miami Christian Radio
Christian WebSite
Christian web site
Christian Web Designer
Christian Web Hosting
Christian happenings miami
Miami Concerts
Christian Pre-k
Christian PreK
Christian Pre-k Miami
Christian prek miami